Els socis dels Lluïsos d'Horta s'organitzen en Seccions per desenvolupar les activitats que els interessen:

Cinema FamiliarEsbart Folklòric d'HortaGrup Fotogràfic d'HortaManualitatsL'AucaCompany BOWIniciació a les Arts EscèniquesTeatre InfantilTeatre JuvenilLluïsos d'Horta - Tennis TaulaVocalia d'Animació Infantil

Per a pertànyer a qualsevol secció, es imprescindible ser soci dels Lluïsos d'Horta.

Le seccions tenen organització independent de la resta de l'entitat. Cada any s'en realitzen dues reunions de junta extendides amb membres de les juntes de les seccions, per coordinar esforços. A més les seccions també rendeixen comptes a l'assemblea general ordinària de socis.